Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Producent kotłów centralnego ogrzewania
działa na polskim rynku od 1974 roku.
 


 DOBÓR KOTŁA


Kalkulator doboru kotła
     
SERWIS


Instrukcje obsługi
     

tel    048  36 511 55
fax:  048  36 511 55

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
   

04.04.2017r.

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2.3.2 "Bon na innowacje dla MŚP" zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

1. Zamawiający

PIECBUD s.c. J.Klęczaj, I.Klęczaj, J.Siara, Al. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom, NIP: 948-250-98-52

Firma PIECBUD jest producentem  urządzeń wchodzących w skład szeroko pojętej techniki grzewczej. Specjalizuje się w produkcji kotłów na paliwa stałe: węgiel kamienny, eko-groszek, drewno, pellet,  do centralnego ogrzewania dla mieszkalnictwa jedno i wielorodzinnego.

2. Specyfikacja rynku produktów firmy i nabywcy

Produkowane kotły c.o. są przeznaczone do ogrzewania obiektów o powierzchni do 500m2. Kotły opalane węglem kamiennym, drewnem, pelletem stanowią najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania dostępny na polskim rynku. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na tego typu produkty chcielibyśmy wprowadzić do naszej oferty nowe produkty charakteryzujące się innowacyjnymi konstrukcjami.

3. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest realizacja projektu: "OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH KOTŁÓW C.O. NA  EKO-GROSZEK I PELLET W FIRMIE PIECBUD S.C. J. KLĘCZAJ, I. KLĘCZAJ, J. SIARA".

ZAKRES „PROJEKTU”:

- Zadanie 1:  „Projekt kotła PIECBUD KJ-G 15 kW”

- Zadanie 2:  „Projekt kotła PIECBUD KJ-G 30 kW”

- Zadanie 3: „Projekt kotła PIECBUD KJ-WD 15 kW”

- Zadanie 4: „Projekt kotła PIECBUD KJ-WD 30 kW”

- Zadanie 5: „Projekt kotła PIECBUD KJ-P 15 kW”

- Zadanie 6: „Projekt kotła PIECBUD KJ-P 30 kW”

Wymiar prac „PROJEKTU”

„Projekt” obejmuje 6 Zadań, każde Zadanie obejmuje następujące etapy prac:

Etap 1: opracowanie dokumentacji technicznej (prace obejmujące konsultacje, korekty i weryfikacje rysunków wykonawczych, schematów, obliczeń wytrzymałościowych, instrukcji technologicznych,  montażu i eksploatacji przedstawione przez firmę PIECBUD s.c. Konsultacje, korekty i weryfikacje dokonywane przez – Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, mają na celu opracowanie dokumentacji kotłów, które będą spełniać wymogi Normy PN-EN 303-5:2012 oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011z dnia 9 marca 2011 r. - ustanawiające zharmonizowane warunki  wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG).

Uzasadnienie:  w celu wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu (nowego kotła c.o.) należy opracować dokumentację techniczną tego produktu (rysunki, obliczenia, schematy, instrukcje) oraz potwierdzić jej zgodność z Normą PN-EN 303-5:2012 oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011z dnia 9 marca 2011 r. - ustanawiające zharmonizowane warunki  wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG). Weryfikację dokumentacji pod kątem zgodności z ww Normą i Rozporządzeniem może dokonać wyłącznie akredytowana jednostka badawcza.

Etap 2: Badanie wstępne (określenie optymalnych nastaw dla badanego kotła).

Uzasadnienie: badanie wstępne jest konieczne do przygotowania i przeprowadzenia badania podstawowego.

Etap 3: Badanie podstawowe (badanie kotła wg Normy PN-EN 303-5:2012 oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011z dnia 9 marca 2011 r. - ustanawiające zharmonizowane warunki  wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG).

Uzasadnienie: badanie jest konieczne w celu uzyskania  odpowiednich zaświadczeń dotyczących Eko Projektu (Eko Design) i określenia klasy kotła, co jest konieczne do wprowadzenia kotła do produkcji oraz do sprzedaży.

Etap 4: Laboratorium chemiczne (analiza chemiczna próbek paliwa)

Uzasadnienie: analiza chemiczna próbek paliwa jest niezbędna do wykonania bilansu kotła, co jest konieczne do przygotowania raportu z badań (etap 5).

Etap 5: Raporty (przygotowanie wyników badań i zaświadczeń: Eko Design (Eko Projekt) oraz Zaświadczenie potwierdzające, że kocioł spełnia wymogi  normy PN-EN 303-5:2012).

Uzasadnienie: otrzymanie zaświadczeń Eko Design oraz zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej klasy kotła jest konieczne do wprowadzenia produktów do sprzedaży.

4. Budżet

Koszt netto wykonania prac wymienionych w niniejszej ofercie powinien zawierać się w kwocie do 100 000,00 PLN netto.

5. Składanie ofert częściowych

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

6. Możliwość podwykonawstwa

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

7. Przygotowanie oferty

Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenie oferty

- dane teleadresewe oferenta

- cenę netto zamówienia

- termin i warunki wykonania usługi

- podpis i pieczęć oferenta

 

8. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty ze względu na udokumentowane doświadczenie w projektowaniu tego typu urządzeń a także na podstawie porównania terminu wykonania usługi oraz spełnienia wyszczególnionych kryteriów Wnioskodawcy.

9. Realizacja oferty

Podczas realizacji oferty istnieje możliwość podzielenia prac na etapy zadaniowe.

10. Wycofanie oferty

Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

11. Miejsce i termin składania ofert

Oferta może być dostarczona za pośrednictwem: poczty, kurierem lub osobiście na adres: PIECBUD s.c. Al. Wojska Polskiego 52A, 26-600 Radom

Wybór oferenta nastąpi w dniu 03.07.2017r.

Ofert można składać do dnia 30.06.2017r.